Bendrosios „Hedepy“ platformos sąlygos

Galioja nuo 2024 m. vasario 17 d.

Bendrosios „Hedepy“ platformos sąlygos – terapijos paslaugos

Hedepy s.r.o., kurios buveinė yra adresu V Tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Čekijos Respublika, asmens kodas 092 06 281, įregistruota Prahos miesto teismo tvarkomame komerciniame registre, bylos Nr. C 332559 „Operatorius“ arba „mes“) ir valdome interneto platformą, kurią galima rasti adresu www.hedepy.lt, ir mobiliąją programėlę „Hedepy“ (kartu vadinamos „Platforma“)

Tai yra mūsų terminai ir sąlygos (toliau – Terminai ir sąlygos), kuriuos rekomenduojame perskaityti iki galo. Jei to nemanote, norėtume atkreipti dėmesį į kai kurias iš Sąlygų kylančias teises ar pareigas, kurias, mūsų manymu, būtų gerai pabrėžti arba kurios jums gali būti netikėtos. 

 • Atkreipkite dėmesį, kad paprastai mes nesame seansų teikėjai; seansus jums tiesiogiai teikia terapeutas. Tačiau, jei seansą lankote kaip darbdavio ar verslo partnerio išmoką, tokiu atveju mes patys teikiame jums seansą.
 • Sąlygas ir sąlygas bei mūsų tarpusavio santykius reglamentuoja Čekijos teisė, net jei ji turi tarptautinį (užsienio) elementą. Tačiau ši nuostata neturi įtakos jokioms vietos lygmeniu taikomoms vartotojų teisėms.
 • Bet kuriuo metu galime vienašališkai pakeisti ar papildyti Sąlygų formuluotę. Nauja Taisyklių ir sąlygų redakcija įsigalioja 15-ą dieną nuo jos paskelbimo Platformoje. Apie tokį pakeitimą jus informuosime el. paštu, per Platformą ir jums prisijungus prie savo Paskyros. Jei nesutinkate su nauja Taisyklių ir sąlygų redakcija, galite nedelsdami nutraukti Sutartį el. paštu. Tai daroma nepažeidžiant teisių ir pareigų, atsiradusių ankstesnės redakcijos Sąlygų galiojimo laikotarpiu. Tokiu atveju Sutartis bus nutraukta dieną prieš įsigaliojant pakeitimui, apie kurį pranešta. Jei nepasinaudosite teise nutraukti Sutartį, bus laikoma, kad su nauja Sąlygų redakcija sutinkate.
 • Sveikatos ar medicinos paslaugų teikimas nėra Paslaugų ar Sesijų dalis. 
 • Sesiją galite atšaukti ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki jos laiko ir datos. Jei atšauksite seansą vėliau nei likus 24 valandoms iki jo laiko, mes negrąžinsime už seansą sumokėtos kainos.
 • Atkreipkite dėmesį, kad jei registruodami Paskyrą Platformoje arba užsakydami Sesiją mums pateikiate neteisingus arba neišsamius duomenis ar informaciją, mes neatsakome už bet kokią žalą ar nuostolius, kurie dėl to gali atsirasti. Atkreipkite dėmesį, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už Terapeuto organizuojamus seansus ir skelbiamą turinį. Terapeutas yra tiesiogiai ir visiškai atsakingas už bet kokią žalą, kurią sukėlė seansas arba jo pateikta informacija. Tačiau visada esate atsakingi už savo veiksmus prieš terapijos seansą, jo metu ir po jo. Be to, mes neatsakome už bet kokią žalą ar nuostolius, kurie gali būti padaryti netinkamai naudojant Platformą, už bet kokią žalą ar nuostolius, atsirandančius dėl naudojimosi Platforma, arba už Platformos prieinamumo apribojimą ar nutraukimą.
 • Pripažįstate, kad turime teisę savo nuožiūra laikinai arba visiškai uždrausti naudotis Paskyra ir blokuoti Paskyros naudojimą, jei pažeidžiate savo įsipareigojimus pagal Sutartį (įskaitant Taisykles ir sąlygas) arba susijusius su Platformos naudojimu, arba pažeidžiate galiojančius įstatymus ir visuotinai privalomus teisės aktus, priklausomai nuo tokio pažeidimo sunkumo, arba jei be jokios konkrečios priežasties nuolat atšaukiate ir perplanuojate terapijos seansus.     
 • Kaip vartotojas paprastai turite teisę atsisakyti internetu sudarytos sutarties per 14 dienų nuo sutarties sudarymo internetu dienos be jokios priežasties. Atkreipkite dėmesį, kad tokios teisės atsisakyti sutarties neturite, jei mes jau suteikėme jums paslaugas pagal sutartį visa apimtimi. Tai reiškia, kad mums sudarius su jumis Sutartį ir suteikus jums Paslaugas, jūs neturite teisės atsisakyti Sutarties. Jei nesutinkate su šiuo procesu, mes neteiksime jums Paslaugų pagal Sutartį, kol nesibaigs 14 dienų atsisakymo laikotarpis. Ši nuostata taip pat taikoma perkant kuponus per Platformą.

 

1. Koks yra „Hedepy“ platformos tikslas ir koks yra šių Taisyklių ir sąlygų tikslas?

Platformoje yra

 • informacija plačiajai visuomenei, daugiausia dėmesio skiriant psichoterapijai ir konsultavimui;
 • sąsaja, skirta teikti internetines konsultacijas, ypač patyrusių terapeutų (toliau – terapeutas) terapijos ir koučingo srityje.

Naudodamiesi Platforma teikiame paslaugas pagal paslaugų teikimo ir naudojimosi Platforma sutartį (toliau – Sutartis), kurią visų pirma sudaro prieigos prie Platformos suteikimas, galimybė sukurti Paskyrą, Paskyros valdymas, galimybė naudotis Platforma ir kitos šiose Taisyklėse ir sąlygose aprašytos paslaugos (toliau – Paslaugos).

Taisyklės ir sąlygos taikomos sutarčiai, kurią mes, kaip Platformos operatorius, sudarome su bet kuriuo Platformos naudotoju, kuris per Platformą užsako atskirus seansus ir juose dalyvauja („Klientas“ arba „jūs“) (Klientas ir Operatorius toliau kartu vadinami sutarties šalimis). Šios Taisyklės ir sąlygos reglamentuoja mūsų tarpusavio teises ir pareigas, kylančias dėl Sutarties arba pagal Sutartį. Šios Taisyklės ir sąlygos yra neatskiriama Sutarties dalis. Mes taip pat galime atsiskaityti pagal Sutartį kitomis sąlygomis, nei nustatyta šiose Taisyklėse ir sąlygose, tokiu atveju pirmenybė teikiama Sutartyje išdėstytoms nuostatoms.

Jei norite naudotis Platforma ir užsisakyti Sesiją, būtina sutikti su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis, susipažinti su Privatumo politika ir sudaryti su mumis Sutartį.   

Sutartį ir Sąlygas reglamentuoja Čekijos teisė, ypač Civilinis kodeksas Nr. 89/2012 Coll. su pakeitimais ir Vartotojų apsaugos įstatymas Nr. 634/1992 Coll. su pakeitimais (jei Sutartį sudarote kaip vartotojas). Jei Sutartimi (įskaitant Taisykles ir sąlygas) nustatyti santykiai turi tarptautinį (užsienio) elementą, susitariama, kad tokiems santykiams taikoma Čekijos teisė. Tačiau ši nuostata neturi įtakos taikomoms vartotojų teisėms.

Bet kuriuo metu galime vienašališkai pakeisti ar papildyti Sąlygų formuluotę. Nauja Sąlygų formuluotė įsigalioja 15-ą dieną nuo jos paskelbimo Platformoje. Apie tokį pakeitimą jus informuosime el. paštu, Platformoje arba kai prisijungsite prie savo Kliento paskyros. Jei nesutinkate su nauja Sąlygų redakcija, galite nedelsdami nutraukti Sutartį el. paštu. Tai nepažeidžia teisių ir pareigų, atsirandančių ankstesnio Sąlygų teksto galiojimo laikotarpiu. Tokiu atveju Sutartis bus nutraukta dieną prieš įsigaliojant pakeitimui, apie kurį pranešta. Jei nepasinaudosite teise nutraukti Sutartį, bus laikoma, kad su nauja Sąlygų redakcija sutinkate.

Jei norite su mumis susisiekti, galite tai padaryti šiais kontaktiniais duomenimis:

Hedepy s.r.o.

V Tišině 474/3

160 00 Praha 6

Čekija

 1. paštas: pagalba@hedepy.lt
 2. telefonas: +37065558380

Susisieksime su jumis kuo greičiau.

Kadangi esame „tarpininkavimo paslaugų teikėjas“ ir valdome „internetinę platformą“, turime laikytis 2022 m. spalio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2022/2065 dėl bendrosios skaitmeninių paslaugų rinkos ir kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2000/31/EB (Skaitmeninių paslaugų įstatymas) (toliau – DSA). Šiose Taisyklėse ir sąlygose nurodoma būtina informacija apie mūsų teises ir jūsų teises bei pareigas, kylančias iš DSA, susijusias su galimu neteisėtu turiniu Platformoje. 

Kontaktinis el. paštas yra pagalba@hedepy.lt, jame taip pat yra nurodytas kontaktinis asmuo, į kurį galite kreiptis ne tik jūs, bet ir valstybės institucijos su DSA susijusiais klausimais; su mumis galima bendrauti čekų, anglų ir lietuvių kalbomis.

 

2. Kam skirta platforma?

Ši platforma skirta plačiajai visuomenei, kad ji geriau supažindintų su psichoterapija ir psichikos sveikata. Be to, per Platformą galima susitarti dėl susitikimo (toliau – sesija) su terapijos, koučingo ar konsultavimo srities konsultantu (toliau – terapeutas)

 

3. Ar teikiame sveikatos priežiūros paslaugas?

Jei naudojatės Platforma tik sesijai su terapeutais, mes neteikiame ir neorganizuojame jums sveikatos priežiūros paslaugų pagal Sveikatos priežiūros įstatymą. 

Užsisakydami seansą, jūs savanoriškai ir savo noru užmezgate kontaktą su terapeutu. Jūs pripažįstate, kad šis kontaktas ir bendravimas seanso metu nėra sveikatos priežiūros dalis ir Terapeutas neprisiima atsakomybės už jūsų sveikatą. 

Jei seanso metu gausite terapeuto rekomendaciją kreiptis profesionalios pagalbos, privalote apsvarstyti šias rekomendacijas ir atsižvelgti į jas, kai imsitės tolesnių veiksmų. Nei Operatorius, nei Terapeutas neprisiima jokios atsakomybės už jūsų veiksmus prieš seansą, jo metu ar po jo. Jūs visada esate atsakingi už visus savo sprendimus ir veiksmus.

 

4. Kaip sudaryti sutartį ir kodėl reikia sukurti paskyrą?

Sutartį sudarysime kartu užregistruodami jūsų naudotojo paskyrą Platformoje (toliau – Paskyra), kai Sutartis bus sudaryta ir įsigalios gavus Paskyros registracijos patvirtinimą, kurį atsiųsime jūsų el. pašto adresu, kurį nurodėte registracijos metu.

Jūs pripažįstate, kad mes neprivalome sudaryti Sutarties (galime atsisakyti registruoti Paskyrą) savo nuožiūra, ypač su asmenimis, kurie anksčiau pažeidė Sutartį (įskaitant Taisykles ir sąlygas) arba veikė pažeisdami visuotinai privalomus teisės aktus. 

Sutikdami su Taisyklėmis ir sąlygomis ir patvirtindami, kad perskaitėte Privatumo politiką, išreiškiate savo sutikimą sudaryti Sutartį, pagal kurią leisime jums naudotis Platforma ir naudotis mūsų Paslaugomis. Todėl naudojimasis Platforma seanso užsakymo tikslais galimas tik užregistravus Paskyrą, per kurią galėsite lankytis terapeutų profiliuose (toliau – Terapeuto profilis), rezervuoti atskiras seansų datas ir naudotis kitomis mūsų Paslaugomis.

Sutikdami su Taisyklėmis ir sąlygomis patvirtinate, kad nesate nepilnametis ir turite visišką teisnumą sudaryti Sutartį. Jei esate nepilnametis arba neturite visiško veiksnumo Sutarčiai sudaryti, Sutarčiai sudaryti ir sesijoms lankyti reikalingas jūsų teisėto globėjo sutikimas. Bet kuriuo metu galime paprašyti jūsų įrodyti, kad esate pilnametis, turite visišką veiksnumą arba kad jūsų teisėtas globėjas išreiškė sutikimą su Sutarties sudarymu. Jei to neįrodysite, galime išjungti jūsų Paskyrą ir nutraukti Sutartį. Jei sesijos metu neįrodysite savo visiško veiksnumo, sesija gali būti nedelsiant nutraukta, o sesijos kaina nebus grąžinta.

Norėtume jus informuoti, kad nemoderuojame jokio turinio, kurį skelbiate Platformoje, nes tokio turinio apimtis apsiriboja jūsų profilyje esančia informacija ir asmeniniais duomenimis, pavyzdžiui, jūsų vardu ir pavarde, kontaktiniais duomenimis ir informacija apie užsakytus arba jau lankytus Seansus. 

 

5. Kaip užsiregistruoti Platformoje ir susikurti Paskyrą?

Paskyros registracija vyksta per Platformą, kurioje užpildysite reikiamą informaciją, patvirtinsite, kad susipažinote su Sąlygomis ir privatumo politika, ir taip sutiksite sudaryti Sutartį. 

Užbaigę Paskyros registraciją, registracijos metu nurodytu el. pašto adresu atsiųsime jums patvirtinimo el. laišką apie sėkmingą Paskyros registraciją. Kartu su šiuo patvirtinimu jums taip pat atsiųsime šias Taisykles ir sąlygas jų aktualia PDF versija.

Registruodami Paskyrą privalote nurodyti tik savo el. pašto adresą ir slaptažodį, jei ši informacija bus naudojama prisijungimui prie Paskyros, per kurią galima užsisakyti Sesijas ir prie jų prisijungti. Kiti duomenys, kuriuos galima pateikti registruojantis, yra neprivalomi, tačiau jei juos pildote, privalote pateikti teisingą informaciją, o jei naudojimo metu ją pakeičiate, privalote nedelsdami pranešti mums apie pasikeitimus. 

Mes nebūsime atsakingi už žalą, kurią padarysite pateikę klaidingą ar neteisingą informaciją registruodamiesi Platformoje. Mes netikriname jūsų pateiktos informacijos tikslumo ar teisingumo. Prieš kurdami Paskyrą galite patikrinti ir laisvai keisti bet kokius savo įvestus duomenis, o įvestus duomenis galite keisti ir po to, kai užsiregistravote Paskyroje.

Norėdami susikurti Paskyrą, naudotis Paslaugomis ir prisijungti prie Sesijos, turite būti vyresni nei 18 metų; šiuo atveju ją galite susikurti be teisinio atstovo sutikimo. Jei esate jaunesnis nei 18 metų, pareiškiate, kad turite savo teisėto atstovo sutikimą arba esate pakankamai intelektualiai subrendęs, kad galėtumėte pats apsvarstyti visas su Sutartimi ir Paslaugų teikimu susijusias rizikas ir sąlygas. Jei dvejojate, visada turėtumėte pasikonsultuoti su savo teisėtu atstovu ir paprašyti jo sutikimo.

Jūs patys atsakote už registracijos metu suteikto prisijungimo vardo, slaptažodžio ir (arba) kitų prisijungimo kodų naudojimą. Mes neatsakome už žalą, patirtą trečiajai šaliai atskleidus, pavogus ar netinkamai panaudojus jūsų prisijungimo duomenis, o tokiu atveju jūs privalote nedelsdami pakeisti prisijungimo duomenis ir nedelsdami mums apie tai pranešti. Savo Paskyros prisijungimo duomenų nesidalykite ir niekam neatskleiskite. Kiekvienas Klientas gali turėti tik vieną Paskyrą Platformoje ir neturi teisės leisti ja naudotis trečiosioms šalims. 

Jei Platformoje turite daugiau nei vieną aktyvią Paskyrą, privalote mus informuoti apie tokią situaciją, kad galėtume susieti šias Paskyras ir sekti Sesijas. Vieną iš Paskyrų po to, kai ji bus suporuota su kita, abipusiu susitarimu ištrinsime. 

Turite teisę bet kuriuo metu paprašyti mūsų panaikinti jūsų Paskyrą. Jūsų prašymą įvykdysime per 10 darbo dienų nuo jo gavimo dienos. Prašymą atšaukti Paskyrą siųskite mums raštu mūsų registruotos buveinės adresu arba elektroniniu paštu pagalba@hedepy.lt. 

Pripažįstate, kad turime teisę savo nuožiūra laikinai arba visiškai uždrausti naudotis Paskyra ir užblokuoti jūsų Paskyrą, taip pat blokuoti Sesijų užsakymą, jei pažeidžiate savo įsipareigojimus pagal Sutartį (įskaitant Taisykles ir sąlygas) arba, naudodamiesi Platforma, pažeidžiate visuotinai privalomus teisės aktus, priklausomai nuo tokio pažeidimo sunkumo, arba jei nuolat atšaukiate ir perplanuojate Sesijas be jokios konkrečios ir teisingos priežasties.     

 

6. Koks yra mūsų Paslaugų turinys?

Remdamiesi Sutartimi, įsipareigojame teikti jums Paslaugas tiek, kiek tai leidžia atitinkamos Paskyros funkcijos, todėl leisime jums naudotis Platforma, kad galėtumėte organizuoti seansus su pasirinktu Terapeutu, tvarkyti savo Paskyrą ir, jei reikia, naudotis kitomis paslaugomis, kurias Platforma suteikia jums galimybę teikti per Paskyrą. 

Pripažįstate, kad mes nesame konsultacinių paslaugų teikėjai. Seansus teikia terapeutai, su kuriais sudarote specialią konsultavimo paslaugų teikimo sutartį (toliau – sutartis su terapeutu). Sutartį su Terapeutu reglamentuoja šių Sąlygų 11 straipsnyje nustatytos sąlygos.

Pripažįstate, kad Sesijos užsakymas per Platformą nesukuria jokių sutartinių santykių tarp mūsų ir jūsų. Visi sutartiniai santykiai, atsirandantys dėl seanso užsakymo, nustatomi tarp atitinkamo Terapeuto ir jūsų. 

Jei pažeidžiate šių Sąlygų įsipareigojimus mums arba Terapeutui, tyčia ar ne, esate atsakingas už padarytą žalą ir įsipareigojate atlyginti mums visas išlaidas, kurias turėjome patirti šalindami žalingą būklę, atsiradusią dėl jūsų pažeidžiančio elgesio.

Atkreipkite dėmesį, kad Platformos turinys, įskaitant terapeutų profilius, yra tik informacinio pobūdžio ir nereiškia, kad aprašyti ar pavaizduoti produktai, paslaugos, procedūros, gydymo būdai, gamintojai, paslaugų teikėjai, prekių ženklai ar idėjos yra reklamuojami ar patvirtinami.

Pripažįstate, kad Platforma arba Paskyra nebūtinai gali būti prieinama visą parą, ypač dėl būtinos mūsų techninės ir programinės įrangos priežiūros arba dėl būtinos trečiųjų šalių, kurios mums teikia Platformos ar kitų susijusių paslaugų, techninės ir programinės įrangos priežiūros, dėl force majeure, trečiųjų šalių veiksmų, elektros energijos ar ryšio sutrikimų. Apie bet kokius Platformos veiklos sutrikimus, jei įmanoma, jums bus pranešta per Platformą arba jūsų Paskyrą.

 

7. Kaip užsisakyti seansą ir kaip jis vyksta?

Platformoje galite užsisakyti seanso laiką ir datą pas pasirinktą terapeutą su pasirinkta specializacija per terapeuto profilį, kuriame atskiri terapeutai rašo laisvas seansų datas.

Kai ieškote terapeuto, terapeutų profilius pagal numatytuosius nustatymus reitinguojame kaip „rekomenduojamus“. Taip pat galite pasirinkti kitus terapeutų ir jų profilių reitingavimo būdus, pavyzdžiui, pagal jų patirties trukmę, atsiliepimų skaičių ir mažiausią arba didžiausią seanso kainą. Gali būti pridėta papildomų būdų. Rekomenduojamo reitingo poziciją lemia šie kriterijai: Terapeuto per Platformą suteiktų seansų skaičius, šiuo metu galimų rezervuoti seansų datų skaičius, Terapeuto atšauktų seansų skaičius ir atsiliepimų kiekis bei vidurkis. Visi šie kriterijai turi vienodą vertę ir yra lygiaverčiai vienas kito atžvilgiu.

Užsisakysite seansą naudodamiesi konkretaus terapeuto profilyje pateiktu pasiūlymu. Užsakymo formoje užpildysite reikiamus duomenis ir, jei reikia, užduoties specifikaciją. Pateikdami užsakymą Terapeuto profilyje, duodate sutikimą sudaryti sutartį su Terapeutu. Užsakymą už seansą pateikiate paspaudę mygtuką „PAY“, kuris jus įpareigoja atlikti mokėjimą. Tą akimirką, kai paspaudžiate mygtuką, tarp jūsų ir Terapeuto sudaroma Sutartis.           

Tada sumokėsite už seansą Terapeuto profilyje nurodytą sumą. Daugiau informacijos apie tai, kaip galite sumokėti kainą, rasite šių Sąlygų 10 straipsnyje.

Sumokėjus sesijos kainą, užsakymo patvirtinimas bus išsiųstas el. paštu. Patvirtindamas užsakymą, Terapeutas įsipareigoja suteikti jums seansą, o tarp jūsų ir Terapeuto sudaroma Sutartis su Terapeutu.

Iš karto po to, kai užsisakysite seansą konkrečiu laiku ir dieną su konkrečiu terapeutu, el. paštu atsiųsime jums patvirtinimą apie seansą ir nuorodą, kuria galite susisiekti su terapeutu prieš seansą. Pats seansas vyksta internetu per „Twilio Inc.“ programėlę, kuri pasiekiama tiesiogiai iš Platformos. Atsižvelgdami į savo pageidavimus galite pasirinkti, ar Konsultacija bus tik garso, ar garso ir vaizdo. 

Vienas seansas trunka 50 minučių arba 90 minučių, jei tai poros terapija arba terapija, kurioje dalyvauja keli klientai, o kalendoriuje, kurį galima rasti terapeuto profiliuose, jis rodomas kaip 60 minučių arba 100 minučių trukmės seansas. Sesiją galima užsisakyti ne vėliau kaip prieš 24 valandas. Sesijos metu Klientas ir Terapeutas gali susitarti dėl papildomų sesijų skaičiaus ir jų reguliarumo, su sąlyga, kad šis susitarimas vėliau gali būti įgyvendintas užsakant papildomas sesijas iš Paskyros šiose Sąlygose aprašyta tvarka.

Terapeutas laukia prisijungęs prie seanso vaizdo skambučio praėjus 20 minučių nuo seanso pradžios. Jei užsiregistruosite pavėlavę, Sesijos laikas nebus pratęstas dėl vėlavimo. Jei per 20 minučių iš viso neužsiregistruosite į Seanso vaizdo skambutį, Terapeutas Jus išregistruos iš vaizdo skambučio ir bus laikoma, kad dėl Seanso buvo pareikšta pretenzija, todėl mes nekompensuosime tokio Seanso kainos.

Jei nesate patenkintas pirmąja sesija ir sumokėjote tiesiogiai bei dalyvavote sesijoje, per 7 dienas po sesijos galite siųsti prašymą grąžinti už sesiją sumokėtą sumą el. paštu pagalba@hedepy.lt, o suma bus grąžinta į sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta, per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Ši galimybė taikoma tik pirmajai Sesijai ir kiekvienas Klientas gali ja pasinaudoti ne daugiau kaip vieną kartą.

Jei jūsų netenkina pirmoji sesija, už kurią sumokėjote naudodamiesi prenumerata arba kuponu ir dalyvavote sesijoje, per 7 dienas nuo sesijos pradžios galite siųsti prašymą dėl naujos tokios pat vertės sesijos el. paštu pagalba@hedepy.lt. Tokiu atveju suderinsime naują Sesijos datą su kitu Terapeutu. Tai taikoma tik pirmajam Seansui ir kiekvienas Klientas šia galimybe gali pasinaudoti ne daugiau kaip vieną kartą.

Užsakytą seansą galite atšaukti ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki jo laiko ir datos. Atšaukti seansą galite per savo Paskyrą; tokiu atveju jums bus grąžinta už seansą sumokėta suma į sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta, arba bus atnaujintas pradinis iš anksto apmokėtų seansų skaičius. Jei už Sesiją buvo sumokėta Kuponu, prašymą atšaukti Sesiją reikia pateikti elektroniniu būdu el. paštu pagalba@hedepy.lt ir tokiu atveju galėsite pasirinkti kitą Sesijos datą – tokia procedūra gali būti taikoma tik Kupono galiojimo laikotarpiu. Tam tikrais atvejais ir Terapeutui sutikus, gali būti įmanoma perkelti seansą vėliau nei likus 24 valandoms iki jo laiko ir datos. Tačiau negalime jums garantuoti, kad toks perkėlimas bus įmanomas.

Jei nedalyvaujate organizuotame seanse arba jį atšaukiate pirmiau aprašyta tvarka, už seansą sumokėta suma arba suma už kuponą, kuriuo buvo sumokėta už seansą jį užsakant, prarandama kaip vienkartinė kompensacija už suplanuotą seansą Terapeuto ir Platformos naudai. 

Jei Terapeutas atšaukia seansą arba seansas neįvyksta dėl Terapeuto ar Platformos kaltės, o mes su jumis nesusitariame kitaip, jums bus grąžinta seanso kaina, pervedant pinigus atgal į banko sąskaitą, iš kurios buvo apmokėtas seanso užsakymas, arba bus atnaujintas pradinis iš anksto apmokėtų seansų skaičius. Užsakymo apmokėjimo kuponu atveju bus galima panaudoti tą patį kuponą, kuris buvo panaudotas atšauktai Sesijai, naujai tos pačios vertės Sesijai užsakyti. Terapeutas taip pat gali paprašyti jūsų perkelti seansą į kitą laiką, tačiau jūs neprivalote sutikti su tokiu perkėlimu.

 

8. Kam naudojami kuponai?

Naudodamiesi Platforma taip pat galite užsisakyti mūsų pasirinktos sumos kuponą konsultacijoms dėl piešimo (toliau – kuponas). Taisyklės ir sąlygos taikomos užsakant ir apmokant kuponą, panašiai kaip ir rezervuojant seanso datą. Remdamiesi pirkimo sutartimi dėl Vaučerio įsigijimo, turite tokias pačias teises ir pareigas kaip ir Sutarties pagal šias Taisykles ir sąlygas atveju, ypač susijusias su vartotojų teisėmis.

 

9. Kaip veikia narystės prenumerata?

Sesijos taip pat gali būti teikiamos kaip mėnesinės narystės dalis (toliau – „Prenumerata„). Kaip Prenumeratos dalį, savo Paskyroje galite nustatyti mėnesio tvarkaraštį, pagrįstą pasirinktų seansų, iš anksto apmokėtų už kiekvieną mėnesį esamam Terapeutui, skaičiumi (toliau – iš anksto apmokėti seansai). Prenumerata visada bus mokama iš anksto už kiekvieną kitą kalendorinį mėnesį, remiantis automatiniais mokėjimais iš nurodytos kredito kortelės. Prenumeratos apmokėjimo patvirtinimas bus išsiųstas jūsų paskyroje nurodytu el. pašto adresu.  

Apmokėjus Prenumeratą, pasirinktas turimų iš anksto apmokėtų seansų skaičius bus įtrauktas į jūsų Paskyrą ir galės būti panaudotas kaip dalis seansų užsakymo. Kiekvieną kalendorinį mėnesį nepanaudotas turimas iš anksto apmokėtas sesijas galima perkelti į kitą mėnesį, kol galioja Prenumerata. 

Jūsų Prenumerata gali būti nutraukta bet kuriuo metu jūsų Paskyros nustatymuose, pradedant nuo kito kalendorinio mėnesio, už kurį jums dar nebuvo sumokėta už Prenumeratą. Jei Pasibaigus Prenumeratos galiojimui turėsite neapmokėtų Iš anksto apmokėtų seansų, už tokius Iš anksto apmokėtus seansus jūsų Paskyroje nurodytu el. pašto adresu bus išsiųsti standartiniai vienkartiniai kuponai. Šie kuponai galioja 1 metus nuo jų išdavimo dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, šie kuponai prarandami Operatoriaus naudai. 

Visą dabartinės Prenumeratos galiojimo laikotarpį Prenumeratos kaina ir Prenumeratos iš anksto apmokėtų seansų skaičius atitiks pirmąjį dabartinės Prenumeratos mėnesį galiojančią pasirinkto Terapeuto seanso kainą. Bet koks Terapeuto seansų kainos padidėjimas (dėl Terapeuto kainyno pasikeitimo arba Terapeuto perkėlimo į aukštesnę atskirų seansų kategoriją) neturi įtakos iš anksto apmokėtų seansų skaičiui einamosios Prenumeratos galiojimo laikotarpiu. 

 

10. Kaip sumokėti už sesiją?

Sesijos kaina gali būti mokama 

 1. per „Comgate Payments a.s.“ arba „Stripe, Inc.“ vienkartinių mokėjimų vartus, prieinamus iš Platformos,
 2. per prenumeratą su iš anksto apmokėtomis sesijomis arba 
 3. išpirkti kuponą (jei tokia galimybė numatyta Sesijos užsakyme). 

Mokėjimo už Sesiją arba Kuponą patvirtinimas bus išsiųstas jūsų el. pašto adresu, nurodytu registruojant Paskyrą. Tokiu pat būdu į Paskyroje nurodytą el. pašto adresą jums bus išsiųstas patvirtinimas apie apmokėjimą už Kuponą. Patį Sesijos apskaitos dokumentą jums atsiųsime mes, kaip Operatorius, o mokestinis dokumentas bus išrašytas Terapeuto vardu ir sąskaita.

Sąskaita faktūra bus išrašyta ir išsiųsta pasibaigus sesijai arba pasibaigus sesijos laikui, bet jos neatšaukus, šiose Taisyklėse ir sąlygose nustatyta tvarka. Jei už Sesiją buvo sumokėta Kuponu, apskaitos dokumentas bus siunčiamas Klientui, kuris išpirko Kuponą, o ne jį įsigijusiam asmeniui.

Jei kuponas neišperkamas jo galiojimo laikotarpiu, jis laikomas išpirktu, o sumokėta suma prarandama kaip vienkartinė kompensacija Operatoriui už suteiktas Paslaugas ir susijusią veiklą.

 

11. Kada sudarau sutartį su terapeutu ir koks yra jos turinys?

Užsakydami seansą, t. y. išsiųsdami užsakymą ir atlikdami mokėjimą už seansą, jūs sudarote Sutartį su Terapeutu, jei jos turinys yra nurodytas seanso užsakyme ir šiose Taisyklėse ir sąlygose.

Pagal Sutartį su Terapeutu Terapeutas teikia Klientui konsultacines paslaugas, o Klientas pripažįsta ir sutinka, kad Terapeuto seanso metu teikiami patarimai ir rekomendacijos nėra skirti pakeisti Kliento apsisprendimo ir jo valios sprendžiant savo reikalus.

Be to, kas nurodyta šiose Taisyklėse ir sąlygose, jūs neturėsite jokių papildomų išlaidų Terapeutui, susijusių su seanso atšaukimu.

Terapeutui seanso metu atskleista informacija laikoma konfidencialia, ir Terapeutas įsipareigoja, laikydamasis galiojančių teisės aktų, užtikrinti jos konfidencialumą. Terapeuto konfidencialumas ypač ribojamas, jei pagal Baudžiamąjį kodeksą jam tenka vadinamoji pareiga pranešti, kad buvo arba galėjo būti padaryta nusikalstama veika.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Terapeutas gali konsultuotis su kitais specialistais dėl seansų eigos ir atlikimo, siekdamas užtikrinti aukščiausią įmanomą teikiamų seansų kokybę. Jei Klientas pageidauja, kad tam tikros Sesijos dalys būtų griežtai konfidencialios (Terapeutas neturi teisės atskleisti jų turinio niekam trečiajam, atsižvelgiant į pirmiau nurodytas konfidencialumo nuostatas), jis (ji) nedelsdamas (ji) apie tai informuoja Terapeutą. Terapeutas privalo besąlygiškai atsižvelgti į šį Kliento pageidavimą.

Terapeutas negali jums suteikti teisinių paslaugų, tačiau galite kreiptis į šias institucijas ir prašyti pagalbos arba gauti daugiau informacijos čia: pagalba@hedepy.lt.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais Terapeutas gali būti įpareigotas pranešti pagal įstatymus, o kai kuriais atvejais Terapeutas privalo informuoti policiją ar kitas valdžios institucijas, jei įtaria, kad buvo arba gali būti padarytas nusikaltimas. Tai taikoma ne visiems nusikaltimams ir pažeidimams, o tik tiems, kuriems taikoma pareiga pranešti. Terapeutas taip pat privalo imtis atitinkamų veiksmų, jei jums gresia pavojus, ir prireikus gali susisiekti su jūsų kontaktiniu asmeniu skubios pagalbos tarnybų atstovais, kad užkirstų kelią tokiam pavojui.

 

12. Kokie yra minimalūs techniniai reikalavimai, kad Vartotojas galėtų naudotis Platforma ir kad sesijos vyktų tinkamai?

Minimalūs techniniai reikalavimai:

 • Ne mažesnė kaip 384 kb/s interneto sparta
 • naršyklės informaciją rasite čia,
 • planšetinis, stalinis arba mobilusis įrenginys, galintis prisijungti prie interneto ir turintis bet kurią iš pirmiau nurodytų naršyklių. 

Jūs atsakote už techninių reikalavimų laikymąsi ir prisiimate su jais susijusias išlaidas; interneto ryšys nėra susijęs su jokiomis papildomomis mūsų išlaidomis, o ryšio tarifas nesiskiria nuo jūsų interneto paslaugų teikėjo tarifo.

 

13. Kaip elgtis Platformoje ir naudojantis Paslaugomis?

Jūs tai įsipareigojate:

 • laikysitės visų įsipareigojimų, nustatytų visuotinai privalomuose teisės aktuose ir šiose Sąlygose ir sąlygose;
 • nepažeisite mūsų ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės (autorių teisių, prekių ženklų, patentų ir kt.);
 • naudodamiesi Paslaugomis per Platformą, nenaudosite žeminančių, įžeidžiančių, skandalingų ar socialiai nepriimtinų nuorodų, komentarų, frazių, žodžių, grafinių ar kitokių gestų, susijusių su religija, rase, seksualine orientacija, lytimi ar kitomis tikslinėmis grupėmis, arba tokių, kurie gali pažeisti asmens teises (asmenybę, orumą, garbę, rimtį, privatumą, asmens atvaizdą, kūno neliečiamybę) arba būti grasinančio, neapykantos, priekabiavimo, nepadoraus, apgaulingo, šmeižikiško, įžeidžiančio ar įžeidžiančio pobūdžio, ypač jei tokia nuoroda ar komentaras gali pakenkti asmeniui ar tikslinei grupei;
 • Platformoje nereklamuosite ir neplatinsite kitų svetainių, kurių paskirtis panaši į Platformos, adresų ir nereklamuosite, nerodysite ir neskelbsite į juos panašių reklamų ir kitų pranešimų, nesvarbu, ar tai būtų produktas, paslauga, gamintojas ar paslaugų teikėjas;
 • nenaudosite Platformos prekėms, paslaugoms parduoti ar reklaminei medžiagai platinti.

 

14. Ar turite kitų teisių ir pareigų?

Naudodamiesi Platforma, Paskyra ir užsakydami Sesijas įsipareigojate laikytis šių įsipareigojimų:

 • vykdant Sutartį elgtis taip, kad nepakenktų gerai Bendrovės reputacijai ir laikytųsi šių Sąlygų;
 • apsaugoti mums priklausančias intelektinės nuosavybės teises, taip pat terapeutų ar trečiųjų šalių teises, kurioms gali turėti įtakos Sutarties vykdymas;
 • pasikeitus dokumentų pristatymo adresui arba kontaktiniams, banko ir kitiems Sutarties vykdymui svarbiems duomenims, nepagrįstai nedelsdami informuokite mus apie tokius pasikeitimus; jei to nepadarysite, bet koks negalėjimas su jumis susisiekti bus vykdomas jūsų sąskaita.

Šios šio straipsnio nuostatos taikomos, jei sutartinius santykius su mumis ir Terapeutu pradedate tik kaip vartotojas, t. y. asmuo, kuris mūsų atžvilgiu veikia ne pagal savo verslo veiklą arba ne pagal savo profesiją.

Kaip vartotojas paprastai turite teisę atsisakyti Sutarties per 14 dienų nuo Sutarties sudarymo internetu dienos, nenurodydamas jokios priežasties. Tai reiškia, kad Sutartis traktuojama taip, tarsi ji niekada nebūtų buvusi sudaryta, ir abi šalys privalo grąžinti viena kitai tai, ką pateikė (įprastose e. parduotuvėse klientas grąžina prekes, o pardavėjas – pinigus).

Užsakydami seansą atliekame tarpininko vaidmenį, todėl mūsų susitarimas susijęs tik su naudojimusi mūsų svetaine ir jūsų profiliu. Mes nesame Sutarties su terapeutu, kurią sudarote tiesiogiai užsisakydami seansą pas konkretų terapeutą, šalis. Atkreipkite dėmesį, kad neturite teisės nutraukti su mumis sudarytos Sutarties, jei mes jau suteikėme visas Sutartyje numatytas Paslaugas. Taip yra todėl, kad Civiliniame kodekse nustatyta, jog neturite teisės atsisakyti Sutarties, jei sutikote, kad mes suteiktume paslaugas, kol nesibaigė 14 dienų Sutarties atsisakymo laikotarpis. Trumpai tariant, tai reiškia, kad mums sudarius su jumis Sutartį ir suteikus jums Paslaugas, jūs negalite atsisakyti su mumis sudarytos Sutarties. Jei nesutinkate su šia tvarka, mes nesuteiksime jums paslaugų pagal Sutartį, kol nesibaigs 14 dienų atsisakymo laikotarpis. Ši nuostata taip pat bus taikoma įsigyjant Kuponus.

Dėl šios priežasties šiame Taisyklių ir sąlygų skyriuje nepateikiama jokia papildoma informacija apie Sutarties atsisakymą, pavyzdžiui, apie sąlygas, terminus ir kitas procedūras, taip pat nerasite atsisakymo formos.

Jūs iš anksto duodate aiškų sutikimą dėl Paslaugų teikimo ir Sesijos prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui ir Sutarčiai su Terapeutu. Jūs pripažįstate, kad negalite atsisakyti Paslaugų teikimo, jei jis buvo atliktas gavus išankstinį aiškų jūsų sutikimą iki atsisakymo laikotarpio pabaigos.

Jūsų skundus nagrinėjame el. pašto adresu pagalba@hedepy.lt. Informaciją apie jūsų skundo nagrinėjimą atsiųsime jūsų el. pašto adresu.

 

15. Kokios yra jūsų teisės, susijusios su nekokybiškai atliktu darbu, ir kaip jomis pasinaudoti?

Jei manote, kad padarėme klaidą, t. y. kad suteikėme jums Paslaugą su trūkumais (jos apimtis ar kokybė neatitinka sutartų sąlygų), galite pareikšti pretenziją laikydamiesi visų teisės aktų (ypač Civilinio kodekso). Panašiai ir tuo atveju, jei manote, kad Sesija buvo suteikta nekokybiškai.

Jei Terapeutas nesuteikia jums seanso tinkamai ir laiku, turite teisę užsisakyti kitą seanso datą pas pasirinktą Terapeutą.

Savo teises dėl veiklos trūkumų prašome pareikšti mums, kaip platformos operatoriui, raštu mūsų registruotos buveinės adresu arba el. pašto adresu pagalba@hedepy.lt. Apie reikalaujamos teisės į kompensaciją eigą ir atsiskaitymą būsite informuoti savo paskyroje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jei defektą galime ištaisyti, galite paprašyti, kad (1) jį ištaisytume, (2) užpildytume tai, ko trūksta, arba (3) paprašyti pagrįstos kainos nuolaidos.

Jei negalime ištaisyti defekto, galite reikalauti, kad (1) pagrįstai sumažintume kainą arba (2) atsisakytume Sutarties.

Atkreipkite dėmesį, kad skundas negali būti pateiktas dėl to, kad suteikta paslauga neatitinka jūsų subjektyvių lūkesčių.

Defektą turite nurodyti kuo greičiau po to, kai jį pastebėjote, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo įvykdymo (paslaugų teikimo) gavimo. Pateikdami pretenziją, mes išduosime skundo protokolą.

Kartu su skundu nurodykite savo kontaktinius duomenis, aprašykite, dėl ko skundžiatės, kaip norite, kad skundas būtų išnagrinėtas, ir kad mes jums suteikėme paslaugą. Kai pateiksite pretenziją, išduosime jums elektroninį patvirtinimą, kuriame bus nurodyta pretenzijos data, pretenzijos turinys, reikalaujamas nagrinėjimo būdas ir jūsų kontaktiniai duomenys.

Mes išnagrinėsime pretenziją ir pašalinsime defektą kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jūsų pretenzijos pateikimo, nebent su jumis raštu susitarsime, kad tai užtruks ilgiau. Jei nesilaikysime 30 dienų termino pretenzijai išnagrinėti, galite atsisakyti Sutarties. Pateikę teisėtą skundą, turite teisę į būtinų išlaidų atlyginimą, kurio turite prašyti mūsų ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo defektų laikotarpio pabaigos, jei esate vartotojas. Kai pretenzija bus patenkinta, išduosime jums patvirtinimą apie pretenzijos patenkinimą.

Mes neatsakome už trečiųjų šalių jums teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, interneto ryšio kokybę, atitinkamo operatoriaus teikiamų telekomunikacijų paslaugų kokybę ar mokesčių dydį.

Kuriame ir naudojame priemones, kad užtikrintume, jog Platforma būtų saugi visiems. Pastebėję bet kokį Sąlygų ir (arba) bendrai taikomų įstatymų pažeidimą, galite apie jį pranešti el. paštu pagalba@hedepy.lt. Į bet kokį tokį pranešimą žiūrime labai rimtai ir aktyviai jį sprendžiame. Dėkojame, kad padedate mums užtikrinti Platformos saugumą.

 

16. Kokiu mastu esate atsakingi naudodamiesi Platforma?  Ar mūsų, kaip platformos operatoriaus, atsakomybė yra kaip nors apribota?

Operatorius neprisiima jokios atsakomybės už seansus ir Terapeuto profilyje paskelbtą turinį, taip pat už tinkamą seansų teikimą. Terapeutas yra visiškai atsakingas už bet kokią žalą, padarytą dėl Terapeuto seansų ar informacijos. Tačiau visada esate atsakingi už savo veiksmus prieš seansą, jo metu ir po jo.   

Mes neatsakome už žalą, padarytą netinkamai naudojant Platformą ar Paskyrą dėl bet kokių priežasčių (ypač dėl force majeure, trečiosios šalies ar Kliento veiksmų, elektros energijos ar ryšio sutrikimų). Mes neatsakome už bet kokią žalą (įskaitant negautą pelną), kuri atsirastų dėl naudojimosi Platforma, Paskyra arba dėl jų prieinamumo apribojimo ar nutraukimo, be to, mes neatsakome už Paslaugų teikimo nutraukimą, jei tai įvyko dėl trečiųjų šalių ar nenugalimos jėgos (pvz, kibernetinė ataka, ilgalaikis elektros energijos ar telekomunikacijų ryšio nutrūkimas, netinkamas paslaugų įmonių teikiamas aptarnavimas) arba dėl Teritorijos (pavyzdžiui, netinkamas Platformos, Paskyros tvarkymas, interneto ryšio nesuteikimas, įrangos, aparatinės įrangos, trečiųjų šalių komponentų ir technologijų defektas ir t. t.), arba dėl to, kad nutraukiamas Platformos, Paskyros veikimas. Šiais atvejais atsisakote teisės į kompensaciją.

Įsipareigojate prisiimti visas teisines pasekmes, kylančias dėl savo įsipareigojimų, pavyzdžiui, įsipareigojimų pagal šias Taisykles ir sąlygas, Sutartį, Sutartį su Terapeutu arba įsipareigojimų, nustatytų visuotinai privalomuose teisės aktuose, pažeidimo. Be to, privalote mums atlyginti visas išlaidas ir sąnaudas, patirtas dėl trečiųjų šalių reikalavimų mums pareiškimo dėl bet kokio jūsų įsipareigojimų pažeidimo. Tai nepažeidžia Operatoriaus ir trečiųjų šalių teisės į kompensaciją (turtinę ir neturtinę žalą), patirtą dėl bet kurio Kliento įsipareigojimo pažeidimo.

 

17. Kokiam laikotarpiui sudaroma sutartis ir kaip ji gali būti nutraukta?

Bet kuri Sutarties Šalis gali nutraukti Sutartį, pateikdama kitai Šaliai skirtą rašytinį (įskaitant el. pašto) pranešimą kitos Šalies el. pašto adresu. Įspėjimo terminas yra vienas mėnuo ir prasideda pirmąją kalendorinio mėnesio, einančio po tos dienos, kai kitai Šaliai buvo įteiktas rašytinis pranešimas, dieną.

Sutartis taip pat nutraukiama, inter alia, panaikinus Sąskaitą; tai nepažeidžia Sutarties nutraukimo pagrindų, kylančių iš teisės aktų. Sąskaita gali būti panaikinta:

 • abipusiu susitarimu;
 • dėl to, kad Klientas pažeidė Sutartį (įskaitant Taisykles ir sąlygas).
 • jei Sąskaita neveikia ilgiau nei 24 mėnesius.

Šalys gali nutraukti Sutartį tik įstatymų numatytais atvejais. Šalys negali atsisakyti Sutarties dėl paslaugų, kurias jos jau suteikė viena kitai.

Paskyros nutraukimas arba kitoks Sutarties nutraukimas taip pat laikomas Prenumeratos nutraukimu. Jei Sutarties nutraukimo arba Paskyros nutraukimo dieną yra užregistruotas bet koks iš anksto apmokėtų seansų arba išduotų neatsiimtų kuponų skaičius, jie prarandami be kompensacijos Operatoriui. 

 

18. Kaip dėl intelektinės nuosavybės?

Esame išimtinių ir neribotų turtinių ir, kiek tai įmanoma ir teisiškai leistina, asmeninių teisių į Platformą, kaip į autorių teisių saugomą kūrinį, kaip apibrėžta Įstatyme Nr. 121/2000 Sb., dėl autorių teisių ir gretutinių teisių su pakeitimais (toliau – Autorių teisių įstatymas), vykdytojai.

Sudarydami Sutartį suteikiame jums ribotą teisę naudotis Platforma tiek, kiek tai atitinka jums suteiktas funkcijas, kurios yra prieinamos Paskyroje („Licencija“). Šioje Sutartyje numatyta Licencija yra neišimtinė. Licencija suteikiama Sutarties galiojimo laikotarpiui. Licencija neribojama teritorijos atžvilgiu ir suteikiama nemokamai. Pagal Licenciją neturite teisės suteikti dalį Licenciją sudarančių įgaliojimų (suteikti sublicenciją) trečiajai šaliai arba perleisti Licenciją trečiajai šaliai be mūsų sutikimo.

Visos mūsų teisės (tiek turtinės, tiek asmeninės, kurias leidžia įstatymai) į Platformą išlieka mums. Pagal Sutartį nesuteikiame jums jokių papildomų teisių ar prieigos prie Platformos, viršijančių Licencijos apimtį.

 

19. Kas vyksta su jūsų asmens duomenimis?

Tiek Operatorius, tiek Terapeutas tvarko jūsų asmens duomenis laikydamiesi galiojančių teisės aktų, kad galėtų vykdyti Sutartį ir teikti Paslaugas pagal šias Taisykles ir sąlygas. Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys, rasite BDAR privatumo politikoje.

 

20. Turinio ataskaitų teikimo, pranešimo ir veiksmų mechanizmas

Jei manote, kad tam tikras Platformoje paskelbtas turinys yra neteisėtas, galite apie tai pranešti el. paštu. Tam galima naudoti formą, pridėtą prie Taisyklių ir sąlygų 1 priede. Gavę tokį pranešimą, el. paštu patvirtiname, kad pranešimą gavote. Be to, nepagrįstai nedelsdami pranešame jums apie savo sprendimą dėl informacijos, su kuria susijęs pranešimas, ir pateikiame informaciją apie galimybes prieštarauti tokiam sprendimui.

Jei nepateiksite arba nenurodysite dalies informacijos, kaip reikalaujama 1 priede pateiktoje formoje, turite atsižvelgti į tai, kad jūsų pranešimas gali būti nenagrinėjamas, nes iš mūsų pusės nėra reikiamos informacijos.

Visus pranešimus, kuriuose pateikiama būtina informacija, tvarkysime laiku, kruopščiai, ne savavališkai ir objektyviai. Tokiam tvarkymui nenaudojame jokių automatizuotų ir sprendimus priimančių priemonių. 

 

21. Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas

Jei jūs, kaip Klientas, taip pat esate vartotojas, t. y. Sutartį su mumis sudarėte ne verslo tikslais, pagal Vartotojų apsaugos įstatymą Nr. 634/1992 Sb., jūs, kaip vartotojas, turite teisę į alternatyvų vartojimo ginčo, kylančio iš Sutarties, sprendimą. Tokiu atveju galite kreiptis į Čekijos prekybos inspekciją (Centrinė inspekcija – AGS skyrius, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, el. paštas: adr@coi.cz, interneto svetainė: www.adr.coi.cz).

Alternatyvus vartojimo ginčo sprendimas visada inicijuojamas tik jūsų prašymu, jei nepavyko ginčo išspręsti tiesiogiai su mumis (jei jis susijęs su mūsų paslaugų teikimu). 

Prašymą dėl neteisminio ginčo sprendimo galite pateikti ne vėliau kaip per vienerius metus nuo tos dienos, kai pirmą kartą pasinaudojote savo teise į ginčą su mumis – paprasčiau tariant, kai pirmą kartą mums pateikėte skundą.

Be to, neteisminio ginčų sprendimo procedūrą galite inicijuoti internetu, naudodamiesi GES platforma, kurią rasite adresu www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Panašią procedūrą galite taikyti, jei ginčas kyla dėl sutarties su terapeutu.

 

22. Galutinės nuostatos

Operatorius pasilieka teisę bet kada nutraukti Serverio veikimą ir (arba) Paslaugų teikimą per Serverį, net ir nenurodydamas priežasties. Jei taip atsitinka, Operatorius užtikrina, kad Klientų mokėjimai už Sesijas, kurios dėl šios priežasties nebebus vykdomos, bus grąžinti Klientams tokiu pačiu būdu, kokiu jie buvo sumokėti.

Bet kurios Sąlygų nuostatos neveiksmingumas ar negaliojimas nereiškia, kad jos tampa neveiksmingos ar negaliojančios. Negaliojanti arba neveiksminga Sąlygų nuostata pakeičiama nuostata, kurios prasmė yra kuo artimesnė negaliojančiai arba neveiksmingai nuostatai.

Turime teisę teikti Paslaugas ir valdyti Platformą remdamiesi verslo licencija; verslo licencijos kontrolę pagal savo kompetenciją atlieka atitinkama verslo licencijos tarnyba. Mus taip pat prižiūri Čekijos prekybos inspekcija, prižiūrėdama, kaip laikomasi Vartotojų apsaugos įstatymo Nr. 634/1992 Sb. su pakeitimais. 

Šios sąlygos įsigalioja 2024 m. vasario 17 d. Gali būti keičiamos.

Ankstesnę Taisyklių ir sąlygų redakciją galite rasti čia.

 

Sąlygų 1 priedas

PRANEŠIMO IR VEIKSMŲ FORMA

 

Siunčia (vardas ir pavardė):

Kontaktiniai duomenys (el. paštas):

Paaiškinkite, kodėl manote, kad turinys yra neteisėtas:

Aiškus, jūsų manymu, neteisėto turinio identifikavimas ir aprašymas (URL adresas ir, jei reikia, papildoma informacija, leidžianti identifikuoti neteisėtą turinį):

Siųsdami šią ataskaitą patvirtinate savo bona fide (nuoširdų) įsitikinimą, kad joje pateikta informacija ir teiginiai yra tikslūs ir išsamūs.