Asmens duomenų tvarkymo principai

Asmens duomenų tvarkymo principai

Esame Hedepy s.r.o., ribotos atsakomybės bendrovė, kurios kodas: 09206281, PVM mokėtojo kodas: CZ09206281, kurios registruota buveinė: V tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Praha, Čekijos Respublika, el. paštas: pagalba@hedepy.lt, įregistruota Čekijos komerciniame registre, kurį tvarko Prahos miesto teismas, bylos Nr. C 332559 (toliau – „Hedepy“ arba „mes„). Mes valdome platformą, kurią galima rasti adresu www.hedepy.lt (toliau – svetainė). Naudodamiesi Svetaine klientai gali užsisakyti seansą pas terapeutą. Terapeutas gali naudotis Svetaine, kad užmegztų ryšį su klientais. Lankytojai gali lankytis Svetainėje ir naršyti informaciją apie psichikos sveikatą. Šią privatumo politiką parengėme siekdami juos visus informuoti, kaip tvarkome jų duomenis.

Apibendrinant, šioje privatumo politikoje:

 • klientas – tai asmuo, kuris naudojasi Svetaine, norėdamas užsisakyti ir dalyvauti terapijos seansuose su terapeutais;
 • terapeutas yra verslininkas, kuris naudojasi interneto svetaine, norėdamas užmegzti ryšį su savo klientais;
 • lankytojas – tai naudotojas, kuris naršo Svetainėje.

Jų asmens duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių teisės aktų, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir Direktyvos 95/46/EB panaikinimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas).

Kodėl jūsų duomenis tvarkome kaip duomenų valdytojas?

Esame jūsų asmens duomenų valdytojas, tai reiškia, kad mes sprendžiame, kokiais tikslais ir kokiais būdais tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime toliau nurodytais tikslais ir toliau nurodytu tvarkymo laikotarpiu.

Norėtume jus patikinti, kad tvarkydama jūsų asmens duomenis „Hedepy“ nenaudoja jokio automatinio individualių sprendimų priėmimo, kaip apibrėžta Reglamento 22 straipsnyje. Tai reiškia situacijas, kai asmens duomenys tvarkomi išimtinai automatiškai (be žmogaus įsikišimo) ir sukelia jums teisines pasekmes, pavyzdžiui, naudojant automatines informacines sistemas, interneto programas ir kitą programinę įrangą.

 

A. Klientai. Jei užsakote ir dalyvaujate seanse per platformą kaip klientas:

Tvarkome šiuos duomenis:

 • Jūsų kontaktiniai duomenys: vardas ir pavardė (jei pateikti), telefono numeris ir el. pašto adresas;
 • Sąskaitų išrašymo ir banko duomenys (jei už sesiją mokate patys): asmens duomenys, nurodyti sąskaitose faktūrose, informacija apie mokėjimus ir jų statusą, informacija apie mokėjimo būdą;
 • Kita informacija apie jus: kita informacija ir asmens duomenys, susiję su mūsų kartu sudaryta sutartimi ir tarpusavio bendravimu;
 • Informacija apie jūsų atsiliepimus terapeutams;
 • informacija apie terapeutų vertinimą, jei ją pateikiate;
 • Informacija iš užsakymo sistemos – seansų datos, seansų atšaukimas, klientų ir terapeutų bendravimas (išskyrus pačius terapijos seansus ar konsultacijas pokalbiais), savęs įvertinimo testų, kuriuos galima rasti interneto svetainėje, rezultatai ir kt;
 • Informacija apie jūsų darbdavį, jei naudojatės mūsų paslaugomis kaip darbuotojo privilegija.

Kad nekiltų abejonių, norėtume pabrėžti, kad:

(a) „Hedepy“ neturi prieigos prie vaizdo konferencijos su jūsų terapeutu ir negauna jokios informacijos apie jus iš terapeuto, tik patvirtinimą, kad seansas įvyko/neįvyko (todėl tik jūsų terapeutas yra seanso metu pateiktų asmens duomenų valdytojas); ir

(b) „Hedepy“ neturi prieigos prie jūsų kredito kortelės informacijos, jei mokate bet kokią sumą per Svetainę (administratorius yra „ComGate Payments a.s.“ arba „Stripe, Inc.“) – mes gauname tik informaciją apie tai, ar mokėjimas buvo atliktas/nebuvo atliktas).

Priklausomai nuo to, ar užsisakote paslaugas sau, ar jas naudojate kaip darbuotojo naudą, „Hedepy“ gali būti siūlomų paslaugų (konsultacijų) teikėja arba atstovė – daugiau informacijos galite rasti kliento taisyklėse ir sąlygose, kurias rasite svetainėje. Tačiau asmens duomenų tvarkymo kontekste „Hedepy“ ir individualus terapeutas visada yra nepriklausomi jūsų asmens duomenų, susijusių su paslaugų teikimu, valdytojai, tik ar registruojame jūsų darbdavį (siekiant patikrinti jūsų el. pašto adresą) ir ar registruojame jūsų mokėjimų dokumentus buhalterinėje apskaitoje.    

Kaip minėjome pirmiau, „Hedepy“, kaip asmens duomenų valdytoja, netvarko jokių neskelbtinų kliento duomenų, pvz., informacijos apie jūsų sveikatą ar rekomenduojamus seansus, seksualinę orientaciją ar gydymą. Jūsų, kaip kliento, ir terapeuto santykiai yra konfidencialūs, todėl visą jautrią informaciją tvarko / gali tvarkyti tik terapeutas, kuris yra saistomas Europos psichoterapeutų asociacijos kodekso ir griežto sutartinio konfidencialumo. Tuo atveju, jei jūs ir terapeutas nuspręsite įrašyti seansą, mūsų įmonė neturi ir neturės prieigos prie įrašo.

Jūsų duomenis tvarkome taip, kaip aprašyta šioje lentelėje:

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasApdorojimo tikslasDuomenų tvarkymo laikotarpisApdoroti duomenys
SUTARTIS
Sutarties vykdymas arba ikisutartinės derybos
BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas
Mūsų paslaugų teikimas, sutarties su terapeutu sudarymasJei toliau nenurodyta kitaip, rezervavimo sistemoje duomenis apie jus tvarkysime tik tol, kol turėsite aktyvią kliento paskyrą. Praėjus trims metams po paskutinės sesijos, jūsų asmens duomenis automatiškai ištrinsime. Tokiu atveju jūsų paskyra bus ištrinta. Žinoma, jūsų prašymu paskyrą ištrinsime bet kuriuo metu nedelsiantŠiuo tikslu tvarkome šiuos pirmiau nurodytus duomenis: jūsų kontaktinę informaciją; sąskaitų išrašymo ir mokėjimo duomenis; informaciją iš užsakymų sistemos; informaciją apie jūsų darbdavį, jei naudojatės mūsų paslaugomis kaip darbuotojo privilegija.
TEISINIAI REGLAMENTAI 
Tai yra mūsų teisinė pareiga
BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas
visų mūsų teisinių įsipareigojimų laikymasis (pvz., įsipareigojimų pagal apskaitos ar mokesčių teisės aktus).atitinkamos teisinės prievolės galiojimo laikotarpiu, pavyzdžiui, kai kurie su mokesčiais susiję asmens duomenys turi būti saugomi 10 metų.Šiuo tikslu tvarkome šiuos pirmiau nurodytus duomenis: jūsų kontaktinę informaciją, sąskaitų išrašymo ir mokėjimo duomenis, kitą informaciją.
TEISĖTAS INTERESAS
Tai yra mūsų teisėtas interesas
BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas
Sutartinių reikalavimų ir teisinių įsipareigojimų vykdymasGalime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kurių mums gali prireikti siekiant apginti savo teisinius reikalavimus, tokį laikotarpį, kuris atitinka ilgiausią galimą įstatyme numatytą senaties terminą.Šiuo tikslu tvarkome šiuos pirmiau nurodytus duomenis: jūsų kontaktinę informaciją; atsiskaitymo ir mokėjimo duomenis; kitą informaciją; informaciją apie mūsų bendravimą ir grįžtamąjį ryšį; informaciją apie terapeutų vertinimą, jei ją pateikiate; informaciją iš rezervavimo sistemos; informaciją apie jūsų darbdavį, jei naudojatės mūsų paslaugomis kaip darbuotojo privilegija; informaciją apie jūsų apsilankymą Svetainėje.
gerinti mūsų paslaugų kokybę, įskaitant jūsų pasitenkinimo mūsų paslaugomis ir terapeutais apklausas.Jūsų duomenis tvarkome tol, kol turite aktyvią kliento paskyrą. Praėjus trims metams po paskutinės sesijos, jūsų asmens duomenis automatiškai ištrinsime. Tokiu atveju jūsų paskyra bus ištrinta.Šiuo tikslu tvarkome šiuos pirmiau nurodytus duomenis: jūsų kontaktinę informaciją; kitą informaciją; informaciją apie mūsų bendravimą ir grįžtamąjį ryšį; informaciją apie terapeutų vertinimą, jei ją pateikiate; informaciją iš rezervavimo sistemos; informaciją apie jūsų darbdavį, jei naudojatės mūsų paslaugomis kaip darbuotojo privilegija; informaciją apie jūsų apsilankymą Svetainėje.
Tiesioginė rinkodaraGalime siųsti jums naujienlaiškius 3 metus nuo paskutinės sesijos arba tol, kol neprieštarausite tokiam tvarkymui, pvz., atsisakydami mūsų komercinių pranešimų prenumeratos.Šiuo tikslu tvarkome šiuos pirmiau nurodytus duomenis: kontaktinę informaciją

B. Terapeutai. Jei naudojatės Svetaine kaip terapeutas:

Tvarkome šiuos duomenis:

 • Jūsų kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas;
 • Sąskaitų išrašymo ir banko duomenys: asmens duomenys, nurodyti sąskaitose faktūrose, informacija apie gautus ar išduotus mokėjimus, informacija apie mokėjimo būdą;
 • Jūsų išsilavinimas ir patirtis: asmens duomenys apie jūsų išsilavinimą ir kitą išsilavinimą, informacija apie jūsų praktikos trukmę.
 • Kita informacija: kita informacija ir asmens duomenys, susiję su mūsų kartu sudaryta sutartimi ir tarpusavio bendravimu;
 • Informacija iš užsakymo sistemos – seansų datos, seansų atšaukimas, klientų ir terapeutų bendravimas (išskyrus pačius terapijos seansus ar konsultacijas pokalbiais) ir kt.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasáníApdorojimo tikslasDuomenų tvarkymo laikotarpisApdoroti duomenys
SUTARTIS
Sutarties vykdymas arba ikisutartinės derybos
BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas
Paslaugų teikimas, sutarties su klientu sudarymasJei toliau nenurodyta kitaip, jei esate Svetainėje veikiantis terapeutas, duomenis apie jus tvarkysime tik mūsų bendradarbiavimo sutarties galiojimo laikotarpiu.Šiuo tikslu tvarkome šiuos pirmiau nurodytus duomenis: jūsų kontaktinę informaciją; sąskaitų ir banko duomenis; kitą informaciją; užsakymo sistemos informaciją.
TEISINIAI REGLAMENTAI 
Tai yra mūsų teisinė pareiga
BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas
visų mūsų teisinių įsipareigojimų (pvz., įsipareigojimų pagal apskaitos ar mokesčių teisės aktus) laikymasis.atitinkamos teisinės prievolės galiojimo laikotarpiu, pavyzdžiui, kai kurie su mokesčiais susiję asmens duomenys turi būti saugomi 10 metų.Šiuo tikslu tvarkome šiuos pirmiau nurodytus duomenis: jūsų kontaktinę informaciją, atsiskaitymo ir banko duomenis, kitą informaciją.
TEISĖTAS INTERESAS
Tai yra mūsų teisėtas interesas
BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas
Sutartinių reikalavimų ir teisinių įsipareigojimų vykdymasGalime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kurių mums gali prireikti siekiant apginti savo teisinius reikalavimus, tokį laikotarpį, kuris atitinka ilgiausią galimą įstatyme numatytą senaties terminą.Šiuo tikslu tvarkome šiuos pirmiau nurodytus duomenis: jūsų kontaktinę informaciją, atsiskaitymo ir bankininkystės duomenis, informaciją apie jūsų apsilankymą Svetainėje.
Tiesioginė rinkodaraGalime siųsti jums naujienlaiškius 3 metus nuo paskutinės konsultacijos su klientu arba tol, kol neprieštaraujate tokiam tvarkymui, pvz., atsisakydami mūsų komercinių pranešimų prenumeratos.Šiuo tikslu tvarkome šiuos pirmiau nurodytus duomenis: kontaktinę informaciją.

C. Lankytojai. Jei Svetainėje lankotės be registracijos:

Tvarkome šiuos duomenis:

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasáníApdorojimo tikslasDuomenų tvarkymo laikotarpisApdoroti duomenys
SUTINKU
Suteikiate mums sutikimą tvarkyti jūsų duomenis.
BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas
rinkodaros informacijos (pvz., naujienlaiškio) siuntimas, jei suteikiate mums sutikimą tvarkyti duomenis šiuo tikslu.Galime siųsti jums savo naujienlaiškius 3 metus arba tol, kol išreikšite nesutikimą dėl tokio duomenų tvarkymo, pvz., atsisakydami mūsų komercinių pranešimų prenumeratos.Šiuo tikslu tvarkome šiuos pirmiau nurodytus duomenis: kontaktinę informaciją.
ĮVAIRŪS
Daugiau informacijos galite rasti mūsų slapukų politika
Slapukų naudojimas analizės, statistikos, reklamos ar net teikiamų paslaugų vertinimo tikslais.Daugiau informacijos galite rasti mūsų slapukų politikaDaugiau informacijos galite rasti mūsų slapukų politika

Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Naudojamės „Twilio Inc.“ paslaugomis, kad užtikrintume saugų kliento ir terapeuto ryšį. Mūsų įmonė pasirinko Amerikos bendrovę dėl aukšto sistemos saugumo ir aukštų standartų, susijusių su duomenų apsauga, visiškai atitinkančių Reglamentą. Twilio Inc.“ prisijungė prie DPF programos, kurią vykdo JAV federalinė prekybos komisija ir JAV transporto departamentas. Prisijungdama prie šios programos „Twilio Inc.“ sutiko su griežtomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis pagal Reglamentą ir įsipareigojo jų laikytis. Patikrinti, ar „Twilio Inc.“ prisijungė prie programos, galite čia.

Be to, mokėjimus už atskiras sesijas organizuoja bendrovės „ComGate Payments a.s.“ ir „Stripe, Inc.„, kurios yra jūsų asmens duomenų valdytojos ir tik perduoda mūsų įmonei informaciją apie tai, ar mokėjimas buvo atliktas/nebuvo atliktas tinkamai. Jos neperduoda mums jokių jūsų mokėjimo duomenų.

Vykdydami „Hedepy“ veiklą, kiti subjektai taip pat padeda mums tvarkyti asmens duomenis, ypač IT pagalbos, debesų saugyklų valdymo ar interneto prieglobos valdymo srityje.Konkrečiai bendradarbiaujame su šiais subjektais:

 • „Google Ireland Ltd“, kuri yra jūsų „Google“ paskyros, kurią taip pat galite naudoti norėdami užsiregistruoti interneto svetainėje, valdytoja, „Google“ taip pat padeda mums tvarkyti slapukus. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Google“ tvarko jūsų asmens duomenis, galite rasti čia
 • Meta Platforms Inc.“, kuri valdo socialinį tinklą „Facebook“ ir per kurią taip pat galite užsiregistruoti Svetainėje. Meta Platforms taip pat padeda mums tvarkyti slapukusInformaciją apie tai, kaip Meta Platforms tvarko jūsų asmens duomenis, galite rasti čia.
 • Formagrid Inc.“, kurios registruota buveinė yra 799 Market St Fl 8 San Francisco, CA 94103, Jungtinės Amerikos Valstijos ir kuri valdo platformas „Airtable„, kurias naudojame savo darbo eigai gerinti; 
 • TYPEFORM SL, kurios registruota buveinė yra C/ Can Rabia 3-5, 4 aukštas, 08017 – Barselona, Ispanija, kuri valdo platformą Typeform, kurią naudojame darbui su duomenimis;
 • „Freshworks Inc.“, kurios registruota buveinė yra San Mateo, 2950 S Delaware St Suite 201, Jungtinės Amerikos Valstijos, kuri valdo platformą „Freshdesk„, kurią naudojame klientų aptarnavimui gerinti;
 • „airSlate Inc.“, kurios registruota buveinė yra 2901 West Coast Highway Newport Beach, CA 92663, Jungtinės Amerikos Valstijos, kuri valdo platformą „SignNow„, skirtą dokumentams pasirašyti internetu;
 • „Celonis, Inc.“, kurios registruota buveinė yra adresu One World Trade Center 87th Floor New York, NY 10007, Jungtinės Amerikos Valstijos, kuri valdo platformą „Make„, kurią naudojame užduotims ir darbo eigai sekti;
 • „SendPulse Inc.“, kurios registruota buveinė yra 119 W 24th St Fl 4, New York City, New York, 10011, Jungtinės Amerikos Valstijos, ir „Mailgun Technologies Inc.“, kurios registruota buveinė yra 12 E Pecan St.#1135 San Antonio Texas 78205, Jungtinės Amerikos Valstijos, kurios padeda mums siųsti naujienlaiškius;
 • „DigitalOcean Holdings, Inc.“, kurios registruota buveinė yra 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013, Jungtinės Amerikos Valstijos, kuri mums teikia debesijos sprendimus;
 • ABRA Software a.s., kurios registruota buveinė yra adresu Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Čekijos Respublika, kuri mums teikia įmonės išteklių planavimo (ERP) sistemas;
 • UnicornsLab s.r.o., kurios registruota buveinė yra adresu Skřivanova 334/4, Ponava, 602 00 Brno, Čekijos Respublika, kuri valdo mūsų internetines kampanijas; 
 • LCG New Media s.r.o., kurios registruota buveinė yra adresu Pernerova 659/31a, Karlín, 186 00 Praha 8, Čekijos Respublika, kuri padeda mums vykdyti rinkodaros veiklą.

Rekomenduojame susipažinti su privatumo politika prieš pirmą kartą prisijungiant prie sesijos.

Jei jūsų darbdavys leidžia jums naudotis „Hedepy“, norėtume jus patikinti, kad darbdaviui neperduodame jokių jūsų asmens duomenų, tik apibendrintus duomenis apie bendrą seansų skaičių ir bendrą prašomų seansų nominalią vertę.

Be abejo, terapeutas taip pat turi prieigą prie jūsų asmens duomenų ir yra vienintelis jūsų duomenų valdytojas.

Kaip saugome jūsų asmens duomenis?

Mūsų įmonė pabrėžia konsultacijų konfidencialumą ir jūsų duomenų saugumą. Esame patvirtinę aukštus sistemų ir bendradarbiaujančių asmenų saugumo reikalavimus. Pagrindinės priemonės yra šios:

 • Aukšto lygio reikalavimai terapeutams ir jų profesionalumui, įskaitant sutartyje, kurią sudarome su terapeutais, nurodytus informacijos apie jus saugumo reikalavimus;
 • Organizacinės ir techninės priemonės, skirtos rezervavimo sistemai ir vaizdo konferencijoms apsaugoti, pvz., patikrinimas, anonimiškumas, tik autorizuota prieiga, serverio saugumas, stebėjimas, SLA;
 • tvarkomų duomenų ir asmenų, turinčių prieigą prie duomenų, minimizavimas;
 • Visų asmenų, turinčių prieigą prie rezervavimo sistemos, konfidencialumas.

 

Kokios yra jūsų teisės?

Teisė pateikti skundą: Jei manote, kad, nepaisant mūsų pastangų, pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, turite galimybę kreiptis į Čekijos asmens duomenų apsaugos tarnybą, www.uoou.cz, tel. +420 234 665 111, Pplk. Sochora 27, Praha 7, pašto kodas 170 00, Čekijos Respublika.

Be to, turite šias teises:

 1. Visų pirma turite teisę prašyti informacijos: galite mūsų paklausti, jei taikoma, kokius asmens duomenis tvarkome ir bet ko, kas susiję su jūsų asmens duomenimis ir nebėra atsakyta pirmiau.
 2. Teisė į ištaisymą ir (arba) papildymą: Jei pasikeitė jūsų el. pašto adresas, telefonas ar vardas, susisiekite su mumis toliau nurodytais kontaktais ir mes mielai ištaisysime arba papildysime jūsų kontaktinius duomenis.
 3. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu: Jei manote, kad tvarkome asmens duomenis pažeisdami jūsų asmens duomenų apsaugą ir teisės aktuose nustatytas asmens duomenų apsaugos sąlygas, galite prašyti paaiškinimo, reikalauti, kad pašalintume susidariusią situaciją, ypač galite reikalauti blokuoti asmens duomenis arba sunaikinti asmens duomenis.
 4. Teisė į duomenų perdavimą: galite mūsų paprašyti ir mes atsiųsime jums jūsų asmens duomenų išrašą elektronine forma.
 5. Teisė ištrinti duomenis: bet kuriuo metu galite prašyti ištrinti savo asmens duomenis. Mes mielai jums pritarsime, jei nėra teisinio pagrindo tolesniam duomenų tvarkymui.

 

Kur galite pasinaudoti šiomis teisėmis?

Mielai su jumis susisieksime ir stengsimės kuo greičiau išspręsti jūsų skundus, prašymus ar pretenzijas.

Su mumis galite susisiekti adresu pagalba@hedepy.lt, mūsų adresu, nurodytu antraštėje. Taip pat esame pasiekiami telefonu +37065558380 ir internetiniu pokalbiu https://hedepy.lt/.

Ši privatumo politika įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis

Dėkojame, kad domitės mūsų naujienlaiškiais. Mums reikia jūsų sutikimo, kad galėtume ir turėtume teisę siųsti jums naujienlaiškius.

 

Kas tvarkys jūsų asmens duomenis?

Mes, Hedepy s.r.o., kurios registruota buveinė yra adresu V Tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Čekijos Respublika, asmens kodas 092 06 281, įregistruota Prahos miesto teismo tvarkomame komerciniame registre, bylos Nr. C 332559, tvarkys jūsų asmens duomenis. Jei norite su mumis susisiekti, bet kuriuo metu siųskite mums el. laišką adresu pagalba@hedepy.lt.

 

Kada su jumis susisieksime? Ką ir kodėl jums parašysime?

Jei duosite mums sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis ir siųsti jums naujienlaiškius (komercinius pranešimus), siųsime jums naujienlaiškius el. paštu. Šiuo tikslu mums reikia jūsų el. pašto adreso, kurį jūs mums pateikiate ir kartu duodate sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis pagal šias taisykles ir mūsų privatumo politiką

Jūsų el. pašto adresą naudosime naujienlaiškiams siųsti 3 metus, nebent atsisakysite prenumeratos anksčiau arba atšauksite savo sutikimą kitu būdu (pvz., el. paštu).

 

Ką daryti, jei nebenorite mūsų girdėti?

Naujienlaiškių galite bet kada lengvai atsisakyti siųsdami el. laišką mūsų kontaktiniu adresu arba spustelėdami nuorodą, esančią jums siunčiamame naujienlaiškyje. Mes ištrinsime jūsų el. pašto adresą iš savo kontaktų duomenų bazės. Tačiau jei jūsų asmens duomenis saugome kitoje duomenų bazėje (pavyzdžiui, jei esate mūsų platformos naudotojas), šiuos asmens duomenis galime išsaugoti. Asmens duomenis, kuriuos tvarkome remdamiesi kitu teisiniu pagrindu nei jūsų sutikimas, galime saugoti (pavyzdžiui, siekdami įvykdyti savo teisines prievoles). Jūsų sutikimo atšaukimas neturi įtakos jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.

 

Kas gali mums padėti tvarkyti jūsų duomenis?

Toliau išvardyti asmenys ir subjektai padeda mums siųsti naujienlaiškius:

 • „SendPulse Inc.“, kurios pagrindinė buveinė yra 119 W 24th St Fl 4, Niujorkas, Niujorkas, 10011, Jungtinės Amerikos Valstijos.
 • „Mailgun Technologies Inc“, kurios pagrindinė buveinė yra 12 E Pecan St. #1135 San Antonio Texas 78205, Jungtinės Amerikos Valstijos.

 

Kokias teises turite?

Teisė pateikti skundą: Jei manote, kad, nepaisant mūsų pastangų, pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, turite galimybę kreiptis į Lietuvos Valstybinę duomenų apsaugos inspekcija, https://vdai.lrv.lt/ , tel. +370 271 28 04, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva.

Be to, turite šias teises:

 • Galite paprašyti, kad informuotume jus apie tai, kokius jūsų asmens duomenis tvarkome, ir, jei to paprašysite, privalome suteikti jums prieigą prie jų. 
 • Jei jūsų el. paštas pasikeitė, susisiekite su mumis toliau nurodytais kontaktais ir mes mielai ištaisysime arba papildysime jūsų asmens duomenis.
 • Jei manote, kad tvarkydami jūsų asmens duomenis pažeidžiame jūsų asmens duomenų apsaugos priemones ir teisės aktuose nustatytas asmens duomenų apsaugos prievoles, galite prašyti paaiškinimo, reikalauti, kad pašalintume taip susidariusią padėtį, visų pirma galite prašyti blokuoti asmens duomenų tvarkymą arba sunaikinti asmens duomenis.
 • Mes taip pat privalome ištrinti jūsų asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą tam tikromis sąlygomis, jei to prašote. 
 • Tam tikromis sąlygomis, ypač jei jūsų duomenis tvarkome automatiškai, turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir turite teisę perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui.

 

Kaip galite pasinaudoti šiomis teisėmis?

We are happy to be in contact with you and try to resolve your complaints or requests as quickly as possible.

You can contact us by an e-mail via pagalba@hedepy.lt, at our address listed in the header. We are also available on phone number +37065558380 and by online chat at https://hedepy.lt/.